Home

Anna Pin Vertalingen is opgericht door Anna Pin, gediplomeerd en beëdigd tolk en vertaler Russisch, afkomstig uit de hoofdstad van Rusland, Sint-Petersburg en al langer dan 20 jaar woonachtig in Nederland. Ze is afgestudeerd als tolk/vertaler aan het Universiteit van Amsterdam in 1999 en sinds dien is werkzaam als tolk en vertaalster. Zij is beëdigd en staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder WBTV-nummer 2198 van de Raad voor Rechtsbijstand. Ze is door de rechtbank in Breda bevoegd verklaard om teksten met een officiële en/of juridische status te vertalen en te waarmerken met een stempel.

Anna Pin Vertalingen is gevestigd in Eindhoven. Het vertaalbureau heeft ruime ervaring in het verlenen van tolk- en vertaaldiensten van en naar het Russisch voor particulieren, vertaalbureaus, Nederlandse bedrijven en instellingen en het streeft zich ernaar te onderscheiden door de hoge kwaliteit van vertalingen en andere diensten tegen voordelige tarieven. De kracht van Anna Pin Vertalingen is, buiten kennis en kunde, snelle dienstverlening, mobiliteit en prettige omgang met opdrachtgevers.

Als u besluit uw opdracht aan Anna Pin Vertalingen uit te besteden, bespaart u zeker kosten, want u benadert de vertaler direct, in tegenstelling tot grote vertaalbureaus, en dit resulteert in lagere tarieven. Uw opdracht wordt op tijd, volgens afspraak uitgevoerd. U kunt me altijd gemakkelijk en snel via contactformulier of telefonisch bereiken.